Miembros

logo RELEX

Coordinadora de la red:

María Dolores Sánchez Palomino

Grupos de investigación que componen la red:

ROMANYCOM. Estudos Románicos e Comparados

Universidade da Coruña

HISPANIA. Grupo de Investigación en Lengua, Literatura y Cultura Hispánica

Universidade da Coruña

FILGA. Filoloxía e Lingüística Galega

Universidade de Santiago de Compostela

HUMBOLDT. Textos e contextos alemáns: sincronía e diacronía

Universidade de Santiago de Compostela

ITALIANÍSTICA. Filoloxía Italiana

Universidade de Santiago de Compostela

LITEX. Lingua e texto

Universidade de Vigo

TALG. Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega

Universidade de Vigo

FRASEONET. Investigación de Fraseoloxía e Paremioloxía

Universidade de Santiago de Compostela

LyS. Lingua e Sociedade da Información

Universidade da Coruña

Lexicografía, Lexicología e Historiografía Lingüística

Universidad de La Laguna

IULATERM. Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística

IULA. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra

INFOLEX. Informació lexicogràfica

IULA. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra

LICEI. Lingüística Contrastiva Español-Italiano

Università di Bologna

GRiLS. Gruppo di Ricerca sulla Lessicografia Specializzata

Università degli Studi di Milano

Lessicografia italiana monolingue e bilingue

Università degli Studi di Torino

Lexicography group

Stellenbosch University