People

logo RELEX
Grupo Estudos Románicos e Comparados (ROMANYCOM, Universidade da Coruña)
Grupo coordinador
Coordinación do grupo e da rede: María Dolores Sánchez Palomino
Liñas de investigación: lexicografía galega e románica
Grupo Hispania (Grupo de Investigación en Lingua, Literatura e Cultura Hispánica, HISPANIA, universidade da Coruña)
Enlace: José Ignacio Pérez Pascual
Liñas de investigación: lexicografía española
Grupo Textos e Contextos Alemáns: sincronía e diacronía (HUMBOLDT, Universidade de Santiago de Compostela)
Enlace: María José Domínguez Vázquez
Liñas de investigación: lexicografía bilingüe bidireccional alemán-español e lexicografía multilingüe
Grupo de Filoloxía e Lingüística Galega (FILGA, Instituto da Lingua Galega, ILG-Universidade de Santiago de Compostela)
Enlace: Manuel González González
Liñas de investigación: lexicografía galega
Grupo de Filoloxía Italiana (ITALIANÍSTICA, Universidade de Santiago de Compostela)
Enlace: Isabel González Fernández
Enlace para a rede: María Teresa Sanmarco Bande
Liñas de investigación: lexicografía italiana monolingüe e bilingüe
Grupo Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega (TALG, Universidade de Vigo)
Enlace: Xosé María Gómez Clemente
Liñas de investigación: recursos de tecnoloxía lingüística
Grupo lingua e texto (LITEX, Universidade de Vigo)
Enlace: Carlos Valcárcel Riveiro
Liñas de investigación: léxico de dominios específicos e relacións entre dicionario e usuario
Grupo de Investigación de Fraseoloxía e Paremioloxía (FRASEONET, Univ. de Santiago de Compostela)
Enlace: María Isabel González Rey
Liñas de investigación: fraseoloxía, paremioloxía e o seu tratamento lexicográfico
Grupo de Lexicografía, Lexicología e Historiografía Lingüística (Univ. de La Laguna)
Enlace: Dolores Corbella Díaz
Liñas de investigación: lexicografía histórico-diferencial
Grupo de Lingüística Contrastiva Español-Italiano (LICEI, Università di Bologna-Forlì)
Enlace: Félix San Vicente
Liñas de investigación: lexicografía bilingüe italiano-español
Grupo de Lexicografia Monolingüe y Bilingüe Italiana (Università degli Studi di Torino)
Enlace: Carla Marello
Liñas de investigación: lexicografía italiana antiga e moderna, bases de datos léxicas
Grupo de Investigación en Lexicografia Especializada (GRiLS, Università degli Studi di Milano)
Enlace: Maria Vittoria Calvi
Liñas de investigación: léxico de especialidade, fraseoloxía
Grupo IULA (Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), Univ. Pompeu Fabra)
Enlace: Mercè Lorente Casafont
Liñas de investigación: léxico, terminoloxía, discurso especializado e enxeñaría lingüística
INFOLEX
Liñas de investigación: información e informatización, léxico e lexicografía
Grupo de Lexicografía (Stellenbosch University)
Enlace: Rufus Gouws
Liñas de investigación: metalexicografía