Lexicografía de las lenguas románicas. Perspectiva histórica. Volumen I

Ed.: Félix Córdoba Rodríguez, Ernesto González Seoane e María Dolores Sánchez Palomino
Coord.: María Dolores Sánchez Palomino e María José Domínguez Vázquez
Berlín: De Gruyter, 2014

Índice
Páxina da editorial