Léxico dispoñible do galego

Portada Verba Anexo 71Belén López Meirama et María Álvarez de la Granja
Universidade de Santiago de Compostela, 2014
Verba Annexe 71

Site web de l’éditeur