A lexicografía románica no século XXI

Ed.: Meike Meliss, María Dolores Sánchez Palomino e María Teresa Sanmarco Bande
München: Iudicium Verlag (in press).