Enquisa “Survey on the significance of lexicography and the career prospects of lexicographers”

A Comisión de Sustentabilidade do Mestrado Mundus en Lexicografía desenvolveu a enquisa “Survey on the significance of lexicography and the career prospects of lexicographers”. A enquisa atópase dispoñíbel na seguinte ligazón: https://www.soscisurvey.de/emlex/.

Esta enquisa vai dirixida a lexicógrafas e lexicógrafos que desenvolvan o seu traballo en universidades, centros de investigación, editoriais etc. e é precisa a participación de todas e todos para acadar datos significativos e representativos. A súa realización require moi pouquiño tempo.

Segunda convocatoria da Comisión de Publicacións da Rede RELEX

As solicitudes dirixiranse ao enderezo electrónico majo.dominguez@usc.es con anterioridade ás 14:00 horas do vindeiro 14 de marzo de 2018.

Criterios de selección das propostas

O proceso de selección das propostas levarano a cabo a Comisión de Publicacións e a Comisión Xestora, que valorarán, entre outros, os seguintes aspectos:

 1. A publicación debe estar inmersa no ámbito temático da rede.
 2. A orixinalidade, a actualidade da temática e o interese científico da proposta.
 3. O grao de elaboración da proposta. Entre outros aspectos:
  • Título
  • Resumo
  • Lingua da publicación
  • Editore/as
  • Autore/as
  • Orzamento total respecto do que se lle solicita a RELEX
  • Índice de contido da monografía
 4. A internacionalidade, a variedade de países e universidades, así como o prestixio do/as autore/as e da editorial.
 5. A participación de membros e grupos de RELEX.
 6. Publicación con revisión por pares.
 7. Contactos previos coa editorial.